pokerspil all in med kort og jetoner

Hvad betyder all in?

På det seneste har begrebet ”all in” sneget sig ind i det danske sprog, og det høres for eksempel ofte, når en kommentator eller studievært på tv skal beskrive, hvordan en omtalt person har kastet sig ud i noget uden sikkerhedsnet eller mulighed for at fortryde. ”Han gik all in,” siger man. Men selv om de to ord bag udtrykket ikke er svære at forstå, har kombinationen i sin helhed flere betydninger og bruges i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

BNP kan udregnes i Euro

Hvad er BNP?

BNP (bruttonationalprodukt) er en betegnelse brugt om et lands samlede produktionsresultat (produktion af varer og tjenester) over en given tidsperiode. Det måles oftest over enten et år eller et kvartal for at skabe et let, fælles sammenligningsgrundlag. Bruttonationalproduktet opgøres som værdien af den samlede produktion, fratrukket omkostningerne ved de ressourcer, varer eller tjenester, som blev brugt i produktionsprocessen.

Læs mere