Hvad er forumteater?

Forumteater er en ret ny teaterform, der har sit udspring hos en visionær teatermand i Brasilien og i begyndelsen var revolutionært teater. I dag er Forumteater en form for interaktiv teaterform, som typisk bliver benyttet af virksomheder og organisation til at sætte udfordringer i organisation til debat.

Teater
Photo: Eric Mclean, Unsplash

Augusto Boal

Der er ét navn, der knytter sig til Forumteater og det er Augusto Boal (1931-2009). Augusto Boal blev født og voksede op i Rio de Janeiro i Brasilien. Det var dog ikke her, at det hele begyndte. Det gjorde det derimod i New York. Her gik Augusto Boal på Columbia University, og det var under sine studier dér, at han fik øjnene op for Bertolt Brechts og Konstantin Stanislavski’s teater.

Disse to teatermænd er centrale for forståelsen af Augusto Boals baggrund, så her er et hurtigt overblik over, hvem de var.

Konstantin Stanislavski

Kontantin Stanslavski (1863-1938) var en russisk teatermand og teoretiker, der fra begyndelsen af 1900-tallet satte sit præg på russisk teater med nye metoder til studier af karakter og til indlevelse i karakterer. Flere af de teatermænd og -kvinder, som han underviste og arbejdede sammen endte senere i USA, hvor de var med til at grundlægge det amerikanske teaterlaboratorium, Actors Studio. Det var herfra skuespillere som Marlon Brando, Robert Di Nero og Al Pacino udsprang, og det var via disse skuespillere, at den herostrakisk berømte “The Method” vandt udbredelse og berømmelse.

Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898-1956) var en tysk forfatter og dramatiker, der ud fra et venstreorienteret og revolutionært ståsted udviklede sin egen opfattelse af teater, ud fra hvilken teater ikke bare skulle tjene som underholdning for masserne, men også som bevidstgørelse af masserne. Det er fra ham, at “Verfremdungs”-teknikken udspringer. Gennem at verfremde fremmedliggør man det, der sker på teater ved tydeligt at markere, at det er teater, der foregår på scenen. Det greb skal være med til at fremme indsigt og erkendelse hos tilskuerne.

Forumteater og militærjunta

Da Augusto Boal vendte tilbage til Brasilien inkorporerede han Brechts og Stanislavski’s metoder i den teaterform, han udviklede.

Augusto Boal arbejdede i et volatilt politisk system med store klasseskel, og han måtte undervejs også forholde sig til et brasiliansk statskup fra en militærjunta, der resulterede i, at han i en periode forlod Brasilien og levede i exil.

Han fungerede både før og efter juntaen som teaterleder og instruktør i Brasilien, ligesom han også skrev bøger, der fastholder hans teaterteoretiske og teaterpraktiske tanker.

To af de bøger han skrev, sætter meget præcist det, som Augusto Boals teater gik ud på, i relief.

Theatre of the Oppressed (1979)

I Theatre of the Oppressed går Augusto Boal i rette med Aristoteles Poetikken. Han mener, at det antikke drama kun havde til formål at holde masserne nede. Det modsatte vil han gerne opnå med sit Theatre of the Oppressed. Han vil gerne have teatret til at bevidstgøre sit publikum, så teatret kan virke konstruktiv mod undertrykkelse.

Game for Actors and Non-Actors (1992)

Denne bog er mere praksisorienteret og ikke så teoritung. I sin bog illustrerer Augusto Boal sine tanker med eksempler fra forestillinger og tableauer, han selv har været med til at skabe. Han gennemgår i bogen også et større antal øvelser, som han har benyttet for at nå frem til et højere niveau af erkendelse og deltagelse fra publikums og fra spillernes side.

Forumteater i Danmark

Den teaterform, som Augusto Boal har været med til at udvikle, lever i dag i bedste velgående i Danmark og i andre lande. Teaterformen, som i dag hyppigst går under betegnelsen “Forumteater”, er dog i Danmark ikke et revolutionært redskab i klassekampen.

Forumteater i dag i Danmark er en interaktiv teaterform, som flere forskellige professionelle teaterkompagnier praktiserer. Forumteater udføres typisk i dag i virksomheder eller organisationer af disse teaterkompagnier. Udviklingen af de stykker, der vises, foregår som regel i samarbejde mellem kompagniet og den kunde, der bestiller forumteater til at blive fremført over for medarbejdere eller deltagere i en eller anden form for forsamling, en konference eller et seminar.

Forumteater i praksis

Et stykke forumteater er typisk et forholdsvis kort teaterstykke, som udføres på scenen foran virksomhedens eller organisationens medarbejdere. Det varer typisk mellem 10 og 30 minutter. Forestillingen kredser omkring nogle af de problemstillinger, som er relevante i virksomheden eller organisationen. Men her stopper det ikke.

Det er centralt i forumteater, at tilskuerne inviteres til at være med på scenen. Det kan måske godt virke meget grænseoverskridende på nogen. Er der en forholdsvis stor crowd, vil der dog som regel altid være nogle, der har lyst til at springe op på scenen og give deres besyv med om, hviken drejning spillet på scenen bør tage.

Disse amatørskuespillere / tilskuere falder så sømløst ind i rollen, og skuespillerne spiller op til dem og med dem. Det er centralt for teaterskuespillere i forumteater, at deres faglighed i høj grad består i, at de har dygtiggjort sig i netop denne egenskab: at spille med amatørskuespillere, få dem til at føle sig trygge på scenen, så deres følelser og meninger kan komme ud af skabet.

Spring op på scenen!

Hvis man ikke selv har overværet et stykke forumteater udspille sig foran sine øjne, så kan det godt virke som en uoverstigelig barriere, at nogen skulle vove at springe op på scenen uden at have forudsætninger for det, uden at kende stykket og uden at vide, hvor det hele skal ende.

Det er dog ikke tilfældet. Kig forbi til noget forumteater engang, eller endnu bedre: få din leder eller chef til at hyre et professionelt forumteaterselskab. Det er en formidabel måde at få italesat nogle af de uudsagte ting og nogle af de problemer, som der altid findes i en virksomhed eller organisation.

Leave a Reply