De vigtigste sundhedsværdier

Et tjek er en god hjælp til at finde frem til om ens sundhedstilstand er i orden, eller om man har nogle særlige problemområder. Læs her, hvordan dine sundhedsværdier optimalt bør være, og hvorfor.

Under et sundhedstjek får du målt dit totale kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerid, fasteblodsukker, knoglestyrke, fedtprocent, BMI, taljemål, blodtryk og kondital.

Blodlipiderne (total kolesterol, HDL, LDL og triglycerid) og blodtrykket siger noget om kredsløbets sundhedstilstand og risikoen for at udvikle hjertekarsygdom.

Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i Danmark. Et dårligt kredsløb virker aldringsfremmende også selvom det ikke fører til sygdom.

Når blodet cirkulerer dårligt, så kommer der mindre næring frem til bl.a. hjernen og huden med nedsat tænkeevne og mere rynket hud til følge.

Det gælder derfor om at holde sit totale kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerid-tal og blodtryk nede, og HDL-kolesterol oppe.

 

LÆS OGSÅ: Verdens længste floder

 

  • Fasteblodsukkeret siger noget om blodsukkerreguleringen og risikoen for diabetes. Forhøjet fasteblodsukker er ganske hyppigt og det kan føre til type 2-diabetes. Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom i sig selv, men det forhøjede blodsukker øger også risikoen for hjertekarsygdom. Samtidig virker for højt blodsukker nedbrydende på mange celler, hvorved aldringsprocesserne kører hurtigere.

 

  • Knoglestyrken er et mål for risikoen for knogleskørhed. Knogleskørhed påvirker kropsholdningen og øger risikoen for knoglebrud senere i livet. Det kan være godt at vide, om man er i særlig risiko og derfor bør begynde at leve særlig knoglevenligt nu.

 

  • Fedtprocent, BMI og taljemål er forskellige mål for, om man har for meget af det usunde fedt på kroppen. Det er især fedt omkring taljen, der er usundt, bl.a. fordi det giver betændelse, stresshormoner, nedsat insulinfølsomhed, usunde blodlipider, forhøjet blodtryk og meget andet, der øger risikoen for sygdom og tidlig alderdom. Nye anbefalinger, der sigtet mod optimal forebyggelse af kræft, anbefaler, at man sænker sin kropsfedtprocent så meget som mulig også inden for normalområdet. Lav kropsfedtprocent og/eller lav indtagelse af kalorier er noget af det mest effektive til at forlænge levetiden.
Læge
Photocredit: Online Marketing / Unsplash.com
  • Konditallet er et mål for kroppens maksimale iltoptagelseshastighed og udtrykkes som ml ilt pr. kg kropsvægt pr. minut. Et højt kondital er sundt i sig selv og siger samtidig noget om, hvor meget konditionskrævende motion man dyrker. Et højt kondital betyder, at kroppen er god til at få ilt rundt i kroppen, og det er en vigtig forudsætning for at holde sig ung og frisk.

De optimale sundhedsværdier:

Testpersonerne er blevet målt, vejet, scannet og analyseret. For at leve et sundt liv med så få aldersudslag som muligt, skal tallene ramme inde for følgende grænseområder:

Total kolesterol: < 5 mmol/l

HDL-kolesterol: ≥ 1 mmol/l

LDL-kolesterol: < 3 mmol/l

Triglycerid: < 2 mmol/l

Fasteblodsukker: 3-6 mmol/l

Knoglestyrke: T-score over -1 er sundt/normalt (-1 til -2,5 = begyndende knogletab; lavere end -2,5 = knogleskørhed)

Fedtprocent: Mindst 21 og under 33 % (33-38 % = moderat overfed)

Vægt og højde: BMI: Mindst 18,5 og under 25 (25-29,9 = moderat overvægt)

Taljemål: Mindre end 80 cm (80-88 cm = moderat overvægt)

Kondi-tal: Mindst 41 er et godt kondital er for kvinder i denne aldersgruppe

Blodtryk: Højst 140/80 mm Hg i hvile

Blodtryk: Højst 140/80 mm Hg i hvile

Leave a Reply