Økonomi Hvad er BNP?

Hvad er BNP?

BNP (forkortelse for bruttonationalprodukt) er et lands samlede produktionsresultat i en given periode. Det er oftest over enten et år eller et kvartal. Tallet opgøres som værdien af den samlede produktion, men dog med fradrag af den værdi, de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen har. Dertil er BNP også lig med …

Læs mere Read More