Transportmidler Hvad er en elcykel?

Hvad er en elcykel?

En elcykel er en cykel, der er udstyret med en elektrisk hjælpemotor. I takt med udviklingen har de fleste elcykler fået langtrækkende akkumulatorpakker og et mere moderne design. En elcykel kan fås i mange prisklasser, men strækker sig typisk fra 5.000 kr. og opefter. Salget er stigende, da det for mange er blevet et alternativ …

Læs mere Read More

Litteratur Hvad er et essay?

Hvad er et essay?

Et essay er et litterært prosastykke, der kendetegnes ved, at være af ræsonnerende, beskrivende eller af fortællende art. Det er hverken fiktion eller en institutionel tilkendegivelse som eksempelvis en kirkelig prædiken. Genren regnes for at have sin begyndelse fra Michel de Montaignes samling. Denne samling bar nemlig titlen Essais og blev udgivet i 1580. Dog er …

Læs mere Read More

Økonomi Hvad er BNP?

Hvad er BNP?

BNP (forkortelse for bruttonationalprodukt) er et lands samlede produktionsresultat i en given periode. Det er oftest over enten et år eller et kvartal. Tallet opgøres som værdien af den samlede produktion, men dog med fradrag af den værdi, de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen har. Dertil er BNP også lig med …

Læs mere Read More